Kommande justering av årsavgift

Efter en dom i EU-domstolen har Skatteverket beslutat att tidigare praxis att undanta samfälligheter från momsskyldighet inte längre gäller, samfälligheten är därmed från och med verksamhetsåret 2023–2024 momsskyldig. Detta kommer innebära att årsavgiften behöver justeras då moms ska läggas på.

Mer information kommer tillsammans med kallelsen till årsstämman i er brevlåda inom kort.