Årsstämma 2023

Kallelse till årsstämman 16/5 ska nu ha delats ut till samtliga hushåll i samfälligheten. Den finns även, tillsammans med övriga möteshandlingar, publicerad på hemsidan här.