Att tänka på vid snöröjning!

Nu står vintern för dörren och det är viktigt att entreprenören som sköter snöröjning och halkbekämpning på våra gårdar får möjlighet att göra detta utan hinder. Var därför extra noga att tillse att inga bilar står parkerade inne på gårdarna. Om plogning och sandning ej kan utföras kan vi bli tvungna att åter kalla ut entreprenören vilken innebär extra kostnader för samfälligheten. Enligt ett beslut på Årsmötet 2016 (se 11/Propositioner, 2:a punkten) får samfälligheten fakturera bilägare vars bilar utgör hinder vid snöröjning,