Handlingar från årsstämman 2024

Samtliga handlingar från årsstämman går nu att hitta under Aktuellt.