Styrelsen

Ordförande
Jan Forseth
Olofsbergsvägen 1
702 29 Örebroi
ordforande@gardvaren.com
0703-61 33 31
Sekreterare
Kerstin Ljungberg
Erikshultsvägen 28
702 29 Örebro
sekreterare@gardvaren.com
0702-779007
Webbmaster, vice kassör
Camilla Wallin Erikhultsvägen 35
702 29 Örebro
ledamot1@gardvaren.com
070-441 62 02
Ledamot
Ulrika Mühr
Olofsbergsvägen 26
702 29 Örebro
ledamot2@gardvaren.com
0763-088885
Valberedare
Daniel Christensen
Olofsbergsvägen 34
702 29 Örebro
daniel.christensen@me.com
Valberedare
Hanna Halldin
Erikshultsvägen 45
702 29 Örebro
hanna.halldin@gmail.com
Revisor
Henrik Andreasson Erikshultsvägen 1
702 29 Örebro henke,andreasson@gmail.com
Revisor
Martin Rengman
Erikshultsvägen 23
702 29 Örebro martinrengman@hotmail.com