Styrelsen

Ordförande
Jan Forseth
Olofsbergsvägen 1
702 29 Örebro
ordforande@gardvaren.com
0703-61 33 31
Sekreterare, webbmaster
Hanna Halldin
Erikshultsvägen 45
702 29 Örebro
sekreterare@gardvaren.com
076-188 20 30
Kassör
Cecilia Stenhem Molin
Olofsbergsvägen 10
702 29 Örebro
kassor@gardvaren.com
Tel: 070-430 96 10
Vice kassör, 2:a webbmaster,
kontaktperson för Grannsamverkan

Camilla Wallin
Erikhultsvägen 35
702 29 Örebro
ledamot1@gardvaren.com
070-441 62 02
Ledamot
Ulrika Mühr
Olofsbergsvägen 26
702 29 Örebro
ledamot2@gardvaren.com
0763-088885
Ledamot
Kerstin Ljungberg
Erikshultsvägen 28
702 29 Örebro
0702-779007
Valberedare
Daniel Christensen
Olofsbergsvägen 34
702 29 Örebro
daniel.christensen@me.com
Valberedare
Alexander Bergman
Olofsbergsvägen 30
702 29 Örebro
Revisor
Martin Rengman
Erikshultsvägen 23
702 29 Örebro martinrengman@hotmail.com
Revisor
Henrik Andreasson Erikshultsvägen 1
702 29 Örebro henke.andreasson
@gmail.com