Service av garageportar 30/1

Tisdag 30 januari kommer Garageportexperten och gör en serviceöversyn på samtliga garageportar i samfällighetens garagelängor. I servicen ingår smörjning och injustering av lås och rörliga delar samt eventuella lösa detaljer åtgärdas, Servicen ska tillse att våra garageportar har god funktion och det kommer även ge oss en uppfattning och framtida underhålls- och förnyelsebehov.

Bilar kan stå kvar i garaget under servicen av portarna.