Brunnar på fastighetsägaren tomtmark

Vi vill uppmana fastighetsägare att kontrollera de brunnar som kan finnas på den enskildes tomtmark. Se över så de inte är övertäckta av växtlighet eller dylikt.