Nu har vi förstärkt ljuset på parkeringen

Vi har haft hjälp från

Långmossevägen 1, 702 36 Örebro     Tel: 019-16 65 30