Styrelsen

Ordförande
Jan Forseth
Olofsbergsvägen 1
702 29 Örebro
ordforande@gardvaren.com
0703-61 33 31
Sekreterare
Kerstin Ljungberg
Erikshultsvägen 28
702 29 Örebro tel.
sekreterare@gardvaren.com
0702-779007
kassör
Leif Johansson
Olofsbergsvägen 3
702 29 Örebro tel.
: kassor@gardvaren.com
0705-245801 mail