Stöld

Tyvärr gick det inte så lång tid efter upptäckten av att någon varit och rekat i våra garage. Nu har det skett en stöld av vinterdäck i ett garage.