Besök i garagen.

Det har kommit till vår kännedom att det varit besökare inne i garagen.

Det är viktigt att du ser till att garagedörrarna är låsta.